Toelichting werkzaamheden

Hieronder vind je een toelichting op de werkzaamheden:

Bespreken en advies

Het bespreken en adviseren van een ontwerp project op locatie, inclusief reiskosten.

Moodboard maken

Een moodboard is een visualisatie van een concept, idee, gedachte of gevoel. Het is een beeldcollage welke details communiceert die voor het project belangrijk zijn, zoals doelgroep en gebruiker. Het voorstel bestaat uit 2 à 3 verschillende soorten stijlen van vormgeving die op het project van toepassing kunnen zijn. Er wordt gebruikgemaakt van verschillen in kleur, lettertypen en beeldmateriaal. Dit wordt gebruikt als basis voor het grafische ontwerp. Men kan ervoor kiezen een moodboard te laten maken wanneer er nog geen duidelijkheid is over de uitstraling van het project.

Lijnschets maken

Een lijnschets is een visualisatie van de indeling van het project in de vorm van lijnen en tekst. Voordat er wordt gestart met het ontwerpen van een website, wordt er eerst een lijnschets gemaakt om duidelijkheid te scheppen over de indeling en de route/flow van de te maken website. Het kan zijn dat een lijnschets tot nieuwe inzichten leidt wat betreft de omvang van het te ontwerpen project. Er dient dan een nieuwe offerte voor de website gemaakt te worden die een reëler beeld geeft van de benodigde uren. Mocht er door de schets worden geconcludeerd dat er sprake is van maatwerk, dan dient daar rekening mee gehouden te worden bij de keuze van de webbouwer. Dit kan leiden tot een nieuwe offerte van de webbouwer.

Grafisch ontwerpen

Het maken van een voorlopig digitaal schetsontwerp, bestaande uit vorm, lettertypen en beeldmateriaal (lage resolutie).

Definitief maken van het ontwerp
Het maken van aanpassingen en correcties in 1 à 2 correctieronden. Het bewerken van beeldmateriaal.

Gebruikklaar maken van de ontwerpen (dtp’en)
Als het ontwerp klaar is dan dient het drukklaar gemaakt te worden. Dit houdt in: het maken van pdf-bestanden voor het maken van drukwerk (snijtekens aanbrengen, drukwerk gegevens verzamelen, foto’s in hoge resolutie invoegen, enz) of het maken van een photoshop-bestand voor het bouwen van de website en het maken van een duidelijke briefing voor de webbouwer.