Ontwerp branding voor Stichting MKB Financiering

Voor Stichting MKB Financiering is een branding ontworpen in de vorm van een logo, website, huisstijl en een banner. Een belangrijk moment voor Stichting MKB Financiering die deze week uitgenodigd werd voor een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer door ONL voor ondernemers over het door hen opgestelde MKB Toekomstplan 2030. Lees hierover in het Nieuwsbericht van 4 oktober 2018:

Stichting MKB Financiering logo

Stichting MKB Financiering overhandigd speerpunten aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat
Meer mkb-ers moeten van alternatieve ( non-bancaire ) financiering kunnen profiteren. Zo moet er een gecertificeerde opleiding voor financieel adviseurs komen en moeten ondernemers makkelijker toegang krijgen tot alternatieve financiering. Om deze doelen te bereiken gaan tien alternatieve financiers samenwerken in de nieuwe Stichting MKB Financiering. Zij overhandigden onlangs de speerpunten aan de Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Stichting MKB Financiering is opgericht door vertegenwoordigers uit de markt met als doel de toegang tot alternatieve (non-bancaire) financieringsmogelijkheden voor ondernemers te verbeteren. Samenwerking tussen de alternatieve financiers is de eerste stap op weg naar meer zichtbaarheid en slagkracht van de jonge sector. De stichting gaat zich bezighouden met het vergroten van kennisontwikkeling bij ondernemers en ontwikkelt gecertificeerde educatie van financieel adviseurs. Daarnaast stelt de stichting samen met ondernemers en adviseurs een gedragscode MKB financiering op.

Lees meer