Massage webportal

MassageNL website

Restylen van de Massage website met een heel compleet massage aanbod.

MassageNL logo

MassageNL website

Massage.nl heeft een make-over gekregen. Het doel van deze website is dat de verschillende ondernemingen van deze opdrachtgever (Massagebon, Massagewebshop en WorkMassage) duidelijk weergegeven worden. Het dient als startpunt wanneer je op zoek bent naar een masseur, massage opleiding, massage evenement, een cadeaubon of massage artikelen (massagewebshop).
 De logo’s van de verschillende ondernemingen zijn ontworpen als één grote familie en hebben dezelfde vormgeving.

Opdrachtgever: Massage.nl | www.massage.nl