Maison

Stichting MKB Financiering (SMF)

Oktober 2018 werd een belangrijk moment voor Stichting MKB Financiering, want zij werden uitgenodigd voor een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer door ONL voor ondernemers over het door hen opgestelde MKB Toekomstplan 2030. Zij overhandigde de speerpunten die ervoor moeten zorgen dat ondernemers makkelijker toegang krijgen tot alternatieve financieringen. Daarnaast stelt de stichting samen met ondernemers en adviseurs een gedragscode MKB financiering op.

Voor Stichting MKB Financiering is een branding ontworpen die werd uitgewerkt in diverse communicatie uitingen. Allereerst werd er een logo en huisstijl ontworpen. Daarna werd er een website en een banner ontwikkeld en van de gedragscode is een brochure gedrukt.

Opdrachtgever: Stichting MKB Financiering

Website: Stichting MKB Financiering

Datum: 2018

Date: